Belastingplan 2024

de belangrijkste wetsvoorstellen
17 november 2023 in
M. de Cuba | Auwerda & Co.

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij akkoord gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar.