De Complete Gids voor BTW Regels bij Internationaal Zakendoen

Voorkom fiscale valkuilen en onnodige kosten
17 november 2023 in
M. de Cuba | Auwerda & Co.

Titel: De Complete Gids voor BTW Regels bij Internationaal Zakendoen


Inleiding

Het uitbreiden van je bedrijf naar internationale markten kan een spannende stap zijn, maar het brengt ook een complexe reeks belastingregels met zich mee, waaronder de BTW (Belasting Toegevoegde Waarde). Als ondernemer die internationaal zaken doet, is het van essentieel belang om de BTW-regels te begrijpen om te voorkomen dat je in fiscale valkuilen terechtkomt en onnodige kosten maakt. In deze uitgebreide blogpost zullen we je begeleiden door de basisprincipes van BTW bij internationaal zakendoen, inclusief registratie, facturering, terugvordering en andere cruciale aspecten.


I. Wat is BTW bij internationaal zakendoen?

BTW, ook bekend als VAT (Value Added Tax) in sommige landen, is een verbruiksbelasting die wordt toegepast op de waarde die wordt toegevoegd aan goederen en diensten in elke fase van de productie of distributie. Wanneer je internationaal zaken doet, kunnen de BTW-regels variëren afhankelijk van de locatie van je klanten en leveranciers. Dit kan complex zijn, omdat elk land zijn eigen BTW-tarieven, regels en vereisten heeft.


II. Registratie voor BTW bij internationaal zakendoen

  1. BTW-plichtigheid: Voordat je begint met internationaal zakendoen, moet je vaststellen of je BTW-plichtig bent in het buitenland. Dit wordt beïnvloed door factoren zoals je omzetdrempel in het buitenland en de aard van de goederen of diensten die je aanbiedt.
  2. VAT/GST-nummer: Als je BTW-plichtig bent, moet je je vaak registreren voor een VAT/GST-nummer (afhankelijk van de naam die wordt gebruikt in het betreffende land). Dit nummer moet je vermelden op je facturen en andere zakelijke documenten.


III. Facturering en BTW-tarieven

  1. Facturering naar EU-landen: Bij zakendoen binnen de Europese Unie (EU) moet je letten op de BTW-tarieven van het land waar je goederen of diensten naartoe worden geëxporteerd. Als je een geldig VAT-nummer hebt van je klant, kun je de BTW verleggen naar de afnemer, wat betekent dat jouw klant verantwoordelijk is voor de BTW-aangifte.
  2. Facturering naar niet-EU-landen: Bij zakendoen met landen buiten de EU is de BTW-behandeling anders. Je moet je goederen of diensten mogelijk exporteren zonder BTW, maar de ontvanger moet mogelijk invoerrechten en lokale BTW betalen wanneer ze de goederen ontvangen.


IV. Intracommunautaire Transacties

  1. Intracommunautaire levering: Dit verwijst naar de levering van goederen aan een andere BTW-plichtige ondernemer binnen de EU. Deze transacties zijn in principe vrijgesteld van BTW, maar moeten worden gerapporteerd in je intracommunautaire opgave.
  2. Intracommunautaire verwerving: Als je goederen koopt van een andere BTW-plichtige ondernemer binnen de EU, moet je mogelijk zelf de BTW afdragen in het land van aankomst.


V. Terugvordering van BTW bij internationaal zakendoen

  1. Teruggaaf van BTW betaald in het buitenland: Als je als buitenlandse ondernemer BTW hebt betaald in een ander EU-land, kun je mogelijk een teruggaaf aanvragen. Hiervoor moet je vaak een verzoek indienen bij de belastingautoriteit van het betreffende land.
  2. Teruggaaf van BTW betaald buiten de EU: Buiten de EU kunnen de procedures voor BTW-teruggaaf variëren. Het is belangrijk om de regels van het specifieke land te volgen waar je BTW hebt betaald.


VI. Digital Services VAT

  1. Regelgeving voor digitale diensten: Voor digitale dienstverleners, zoals softwareleveranciers en online cursusaanbieders, gelden specifieke regels voor BTW in de EU. Afhankelijk van je omzet en locatie van je klanten, moet je mogelijk BTW aanrekenen in het land van je klanten.
  2. MOSS-regeling: Om de administratieve lasten te verminderen, kunnen digitale dienstverleners gebruikmaken van de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS). Hiermee kun je de BTW-aangifte vereenvoudigen door één keer per kwartaal de BTW aan te geven voor alle EU-landen waarin je diensten hebt geleverd.


Conclusie

Internationaal zakendoen brengt uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om BTW-regels. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de meest recente regelgeving in elk land waarin je actief bent. Het inschakelen van professioneel advies kan van onschatbare waarde zijn om je bedrijf te beschermen tegen onverwachte belastingverplichtingen en boetes. Door een grondig begrip van BTW-regels bij internationaal zakendoen kun je je bedrijf succesvol uitbreiden en je concurrentievoordeel vergroten.