Belastingaangifte 2022

denk je ook aan de volgende aftrekposten eigen woning?
17 november 2023 in
M. de Cuba | Auwerda & Co.

Bij de belastingaangifte van 2022 zijn er verschillende aftrekposten met betrekking tot de eigen woning waar je mogelijk recht op hebt. Hier volgt een opsomming en beschrijving van enkele belangrijke aftrekposten:

1. Hypotheekrenteaftrek: 

Als je een hypotheek hebt voor je eigen woning, kun je de betaalde hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen. Dit kan aanzienlijke belastingvoordelen opleveren.


2. Eigenwoningforfait: 

Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij je inkomen wordt opgeteld als je een eigen woning hebt. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Het eigenwoningforfait is echter aftrekbaar van de belasting, waardoor je belastingvoordeel kunt behalen.


3. Kosten voor de financiering: 

Sommige kosten die je maakt bij het afsluiten of wijzigen van je hypotheek, zoals advies- en bemiddelingskosten, taxatiekosten en notariskosten, zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar.


4. Restschuldregeling: 

Als je in 2022 een restschuld hebt na de verkoop van je eigen woning, kun je onder bepaalde voorwaarden de rente en financieringskosten van deze restschuld aftrekken.

Het is belangrijk om te vermelden dat de regels en voorwaarden voor de aftrekposten eigen woning kunnen veranderen, dus het is raadzaam om altijd de meest recente informatie van de Belastingdienst te raadplegen.

Maak een afspraak

Het eerste gesprek is altijd gratis